شیر اطمینان

شیر اطمینان شیری است که توسط یک فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و به سرعت باز میشود شیرهای اطمینان معمولاً برای سیالات تراکم پذیر کاربرد دارد.
شير اطمینان يك وسيله فشار شكن خودكار است كه توسط فشار استاتيكی بالا دستی خود عمل كرده و با باز شدن كامل و سريع يا تخليه ناگهانی شناخته می شود.