ایرونت

ایرونت نوعی شیر هواگیری یا شیر تخلیه هوا است که به صورت خودکار هوای رادیاتور را خارج می کند . ایرونت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و تا دمای 110 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کند . شیر هواگیری ایرونت برای خروج هوا از سیستم بکار می رود. شیرهای هواگیری معمولا برای رادیاتور به صورت شیر هوای رادیاتور یا درپوش همراه با ایرونت ارائه می شود. و برای خروج هوا از مسیر لوله ها از انواع ایرونت ها از سایز 1/2 به بالا استفاده می شود.